Hvordan finne penger til å spare!

Ofte kan man oppleve at man har klart å bruke akkurat det man har fått utbetalt i lønn eller studielån, og like før ny lønnsutbetaling lure på hvor pengene har tatt veien.

Den viktigste måten å finne penger til å spare er å skaffe seg oversikt over hva man har brukt penger til og hvor mye man regner med å bruke framover.

Noen enkle tips til å finne penger for å spare er:

 • Bruk en egen regningskonto til å betale regninger for å få oversikt over utgiftene.
 • Gå gjennom kontoutskrift for siste måned for å se hvor du har brukt penger.
 • Sett opp månedsbudsjett, for ett år framover, med alle faste utgifter du kjenner til.
 • Vær bevisst og planlegg når du handler, sett gjerne opp en handleliste.
 • Begrens handling i kiosk, tilsvarende varer er som regel rimeligere i butikk.
 • Fyll vannflasken med vann fra springen i stedet for å kjøpe flaskevann.
 • Er det venner du kan dele tjenester med, Netflix har f.eks. mulighet for deling av abonnement med flere.
 • Kan du bytte klær, bøker o.l. du ikke lenger har bruk for, med venner?
 • Er du støttemedlem i treningssenter eller abonnerer du på tjenester du ikke bruker?Sjekk dinside.no sin sløsekalkulator for å se hvor mye du kan spare!

Sparing til egenkapital

Er du under 34 år og har inntekt, er BSU det beste alternativet når du sparer til bolig. Sparingen er bundet til kjøp av ny bolig og du oppnår en skattefordel samtidig som du får god rente på innskuddet.

Er du under 34 år og har inntekt, er BSU det beste alternativet når du sparer til bolig.

Fordeler med BSU

 • Høy rente
 • Redusert skatt
 • Fleksibel sparing, du binder deg ikke til et bestemt årlig beløp
 • Forutsigbar sparing og ingen risiko for svingninger i oppspart beløp

Regler for BSU

 • Pengene er bundet til boligformål
 • Spar inntil kr 25.000 pr år, til sammen kr 300.000
 • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år
 • Forutsetter inntekt for å oppnå skattefordel


BSU MAX

Har du mulighet til å spare mer enn 25.000 pr år, og ikke har behov for at pengene er tilgjengelige, er BSU Max et godt alternativ.

Fordeler med BSU MAX:

 • Høy rente
 • Fleksibel sparing, du binder deg ikke til et bestemt årlig beløp
 • Forutsigbar sparing og ingen risiko for svingninger i oppspart beløp

Regler for BSU MAX:

 • Innskuddet er bundet til boligformål
 • Spar inntil kr 25.000 pr år
 • Du kan spare til og med fylte 33 år
 • Forutsetter sparing på BSU
Barnetrygd

- Mange ønsker å spare hele eller deler av barnetrygden til barna.

Sparing til egenkapital for barn

Mange ønsker å spare hele eller deler av barnetrygden til barna. Dette er gjerne langsiktig sparing, ofte mer enn 10 år, noe som kan danne et godt grunnlag for egenkapital.

Når du velger spareprofil, kan du velge mellom banksparing som er forutsigbar og har lav risiko eller aksjefond med høyere risiko og som vil svinge mer i verdi. Med banksparing får du en relativt forutsigbar rente, men sier til en viss grad fra deg muligheten for høyere avkastning.

En fast månedlig spareavtale gjør det enklere for deg!

Om du velger å spare i aksjefond har du ønske om høy avkastning, og aksepterer større verdisvingninger på sparingen. En fast månedlig spareavtale er enkelt, og reduserer risikoen for å være uheldig på tidspunktet for kjøp. På lang sikt er det større sannsynlighet for å oppnå en bedre avkastning på aksjesparing enn på banksparing.

Sammenhengen mellom tid og avkastning

Om du hadde begynt å spare kr 1.000 for 10 år siden, kunne du hatt nærmere kr 150.000 på sparekonto eller kr 200.000 i aksjefond*. Hadde du startet sparingen av kr 1.000 for 15 år siden kunne du hatt nesten kr 250.000 på sparekonto eller kr 400.000 i aksjefond*. Aksjefond = Oslo Børs Fondindeks (OSEFX). Spare 1000 fra 1999-2014 og 2004-2014

Melhusbanken graf

Har du spørsmål om sparing eller ønsker å vite mer? Kontakt MelhusBanken for gode råd!
Artikkelen er skrevet av spesialrådgiver Ståle Vandvik hos MelhusBanken.

Andre artikler


Hjem til salgs