Verdivurdering?

Ønsker du gratis verdivurdering eller et uforpliktende salgstilbud? Fyll ut skjemaet under og en av våre meglere vil straks kontakte deg.

Ønsker du å slå av en prat med oss?

Finn nærmeste kontor

Prisliste

Her får du oversikt over pris på eiendomsmeglertjenester. I forbrukerforhold kan oppdragsgiver velge mellom provisjonsbasert vederlag eller vederlag basert på medgåtte timer. Prosentsats, minsteprovisjon og honorarer kan variere mellom geografisk områder, prisnivå og salgbarhet av objektet, samt stipulert arbeidsmengde med oppdraget. Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Provisjonsbasert vederlag

Provisjon: 1-4%
Minimumsprovisjon: kr 40.000


I tillegg betaler oppdragsgiver for:
Markedsføring: fra kr 14.950
Tilrettelegging: kr 15.000
Oppgjørsgebyr: kr 3.750
Gebyr pr visning: kr 1.990
Utleggsgebyr: kr 290 per stk.

Timebasert vederlag

Ved avtale om timepris utgjør satsen kr 2 000,- per time for alt arbeid vedrørende oppdraget. Alle direkte utlegg kommer i tillegg. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget.

Utlegg ved timebasert og provisjonsbasert vederlag

Opplysninger fra kommune: fra kr 1.000 til kr 5.000 avhengig av kommune
Sikringsobligasjon: kr 585/kr 480
Grunnboksutskrift: kr 172 per stk.
Kopi pantebok: kr 172 per stk.
Grunnpakke visuell kommunikasjon: kr 2.700
Nabolagsprofil: kr 383

I tillegg kommer evt. gebyr fra forretningsfører, fotograf, takstmann og boligselgerforsikring.