Vår prosess

Vi forventer ikke suksess - vi forbereder det.
Dette kaller vi Heimdalmetoden.

Veien til en salgssuksess

Heimdal Eiendomsmegling har hatt nybygg som spesialfelt helt siden vi startet opp i 1996. Siden den gang har vi opparbeidet oss både erfaring og kompetanse i faget, med dedikerte team for hvert enkelt prosjekt og eksperter i alle ledd. Siden 2003 har vi formidlet mer enn 9000 prosjekterte boliger for flere oppdragsgivere.

Fordelen med en in-house markedsavdeling er uvurderlig. Her har man kompetanse spisset mot boligmarkedet med ansatte som jobber kun med dette, både digitalt og på trykk. Med in-house markedsavdeling slipper man tidkrevende og unødvendige mellomledd og man kan være trygg på at de sitter på både erfaring og kompetanse når det gjelder nybygg.

Markedsavdelingen står for utforming av konsept og profil, samt produserer det meste av materiale og publiserer annonser. Dette gir oss muligheten til å ta raske beslutninger mtp. hva som ganger prosjektet på daglig basis og være i forkant. Prosjektet vil få en hovedansvarlig fra vår markedsavdeling som følger opp b.la. annonsering på daglig basis. Markedsføringen legges opp etter den enkelte fase prosjektet befinner seg i.

Vi er opptatt av prosesser som er enkle og direkte og samtidig gir gode resultater. Vi har fokus på effektivitet, samt å komme fram til en felles kommunikasjonsforståelse gjennom hele prosjektet.

En profil og merkevare skal defineres og skille seg ut i markedet, og det er viktig å ha en merkevare som setter spor. Konseptet må være sterkt og det visuelle uttrykket må tilpasses korrekt for målgruppen(ene), slik at akkurat denne merkevaren oppleves helhetlig og tydelig. I tillegg skal merkevaren fortelle det vi ønsker den skal fortelle. Vi har en strukturert tilnærming der vi deler inn i faser med faste og definerte mål.

Vi forventer ikke suksess - vi forbereder det.
Dette kaller vi Heimdalmetoden.

Fase 1 - Oppstart, konseptutvikling og profilering


Oppstart

 • Forberedelser
 • Kartlegging

Strategi og utvikling

 • Konsept
 • Visjon
 • Målgrupper

Visuell identitet

 • Profilering
 • Merkevareplattform
 • Handlingsplan
 • Varemerkeutvikling

Fase 2 - Innholdsproduksjon


Kart, tekst og bilder

 • Tekstproduksjon
 • Illustrasjoner
 • Foto
 • Bildebehandling
 • Kart

Filmer og animasjoner

 • Animasjon
 • Motion graphics
 • Presentasjonsfilm
 • Reklamefilm

Visualisering

 • 3D-illustrasjoner
 • Animert 3D

Fase 3 - Nettside og prospekt


Nettside

 • Design
 • Oppsett
 • Boligvelger

Kvalitetssikring

 • Kvalitetssikring
 • Testing
 • Lansering

Trykksaker

 • Prospekt
 • DM

Fase 4 - Annonsering og drifting


Mediestrategi og annonser

 • Media- og annonsestrategi
 • Annonseproduksjon

Annonsering og PR

 • Annonsering i presse
 • Annonsering på sosiale medier
 • Google

Drift og forvaltning

 • Oppdatering
 • Optimalisering