Nye regler for arealmåling

Overgang til nye regler for måling av areal og opplysning av areal i tilstandsrapporter

De nye arealreglene innebærer blant annet følgende endringer:

 • Begrepene "P-Rom" og "S-Rom" fases ut, og erstattes av "BRA" (bruksareal).
 • Bruksarealet deles inn i kategorier, hvor totalen utgjør BRA: internt (BRA-i), eksternt (BRA-e), og innglasset balkong (BRA-b).
 • Åpent areal/Terrasse- og balkongareal (TBA) inkluderes som en egen kategori som opplyses om separat fra BRA.
 • Ikke-målbare områder i ellers målbare rom som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde oppgis som tilleggsinformasjon og summeres med det målte bruksarealet for å danne gulvarealet (GUA).
 • Arealer med lav himlingshøyde (ALH) benyttes i de tilfeller hele rommet ikke har himlingshøyde som kvalifiserer for bruksareal (BRA). Dette kan eksempelvis være kjellere med lav himlingshøyde.
 • Reglene påvirker ikke boligens faktiske areal, men kan resultere i differanser sammenlignet med tidligere målinger.

For leiligheter:

 • Alt målbart areal med direkte adkomst fra leiligheten regnes som BRA-i.
 • Boder med ekstern adkomst regnes som BRA-e, og legges til i totalt BRA.
 • Innglassede balkonger regnes som BRA-b, og legges til i totalt BRA.

For eneboliger, tomannsboliger og rekkehus:

 • Alt målbart areal med direkte adkomst fra boligen regnes som BRA-i.
 • Areal med ekstern adkomst regnes som eksternt bruksareal.

Reglene for arealmåling er definert i NS 3940-standarden og gjelder for takstmenn, eiendomsmeglere og andre aktører i bransjen. Overgangen til de nye reglene skjer gradvis, hvor takstmenn må følge dem fra 1. januar 2024, mens eiendomsmeglere implementerer dem for nye oppdrag fra samme dato. Arealopplysninger i henhold til den gamle standarden kan fortsatt brukes for oppdrag hvor takstmann gjennomførte befaring før 1. januar 2024, men arealene må oppdateres til den nye standarden hvis oppdraget med eiendomsmegler forlenges etter dette.

Skjermbilde 2024 03 01 kl 08 50 46