Nybygg

Bankkvartalet

1 990 000,- Leilighet Eierseksjon 45-144 m2 1-3 soverom
Velkommen til Bankkvartalet - Et nytt og spennende leilighetsprosjekt i Melhus sentrum.
Melhus
Bygging igangsatt
30 leiligheter 45-144 kvm Et nyskapende leilighetsprosjekt i Melhus sentrum KUN EN LEDIG
 • Prisantydning
  1 990 000,-
 • Omkostninger
  20 170,-
 • Totalpris
  2 010 170,-
 • Primærrom
  45 m2
 • Bruksareal
  45 - 144 m2
 • Byggeår
  2022
 • Eieform
  Eierseksjon
  • Eiendomstype
   Leilighet
  • Eierform
   Eierseksjon
  • Prisantydning
   Leilighetene selges til fastpris, se prisliste.

   Selger krever ikke forskuddsinnbetaling.

   Fullt oppgjør av kjøpesum pluss omkostninger, og evt. tilleggsbestillinger/ tilvalg/endringer betales inn til meglers klientkonto innen overtagelse.
  • Totalpris inkludert omkostninger
   Det skal i tillegg til kjøpesummen betales følgende omkostninger:
   - Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi iht. prisliste*
   - Tinglysningsgebyr for skjøte/hjemmelsdokument kr 585,-
   - Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument kr 585,-
   - Grunnbokutskrift 172,-
   - Etableringsomkostninger sameier kr 5000,-
   - Startkapital til boligsameiet kr 10.000,-
   - Startkapital til Bankkvartalet velforening kr 4.000,-

   Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av tomtens salgsverdi på tinglysingstidspunktet for den enkelte seksjon. Det tas forbehold om endring i tomteverdien og dokumentavgiften på tinglysingstidspunktet. Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politiske vedtak eller lovendringer. Se prisliste for omkostninger for den enkelte leilighet.

   Det tas forbehold om endring i omkostninger/offentlige avgifter. En slik endring vil bli belastet/godskrevet kjøper. Et evt. Overskytende av stiftelsesgebyr vil bli overført sameiets konto.
  • Soverom
   1 til 3
  • Byggeår
   2022
  • Adresse
   Bankkvartalet
   7224 Melhus
  • Betegnelse
   Gnr.94 Bnr.138, 26 og 10 i Melhus kommune

   Eiendommene vil bli sammenføyd og fradelt, slik at sameiene vil få egne gårdsnummer og bruksnummer. Hver leilighet vil få tildelt seksjonsnummer innen overtakelse.
  • Type eiendom
   Leilighet
  • Tomt
   Størrelse på tomt vil ikke være klart før overtakelse. Utbygger/selger har ansvaret for at fradeling av området er klart til overtakelse. De ulike sameiene vil ha egne gårds- og bruksnummer. Velforeningen vil ha en avtale med MelhusBanken angående bruken av uteområdet, samt at velforeningen vil mest trolig ha ansvaret for driften av p-kjeller.
  • Tomtebeskrivelse
   Tomt til eierseksjonene følger bygget, med tillegg av private terrasser og fellesareal til de respektive bygg. Det er tenkt at sameiene vil få egne gårds- og bruksnummer.

   Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

   Det er pliktig medlemskap i Bankkvartalet Velforening. Bankkvartalet Velforening eier og drifter garasjeanlegget under blokk A og B.

   Uteområdene er planlagt opparbeidet med internveier, lekeplass og en flott park. Disse områdene er tenkt å skal eies av Melhusbanken, og at det da skal skrives en avtale mellom Melhusbanken og sameiene om bruken av uteareal og kostnadsfordeling. Ref. vedtektene. Endelig organisering av uteområdene er ikke fastsatt og kan endres før overtakelse.
  • Parkering
   Det vil bli oppført et underjordisk garasje- og bodanlegg under byggene og det er planlagt å bestå av parkeringsplasser, boder, sykkelparkeringsplasser, tekniske rom, m.m. Endelig organisering av parkeringskjeller er ikke besluttet. Det vil kunne forekomme endringer på kjellerplanen da detaljprosjektering ikke er avsluttet. Det tas derfor fobehold om at organiseringen av parkeringsanlegg og fellesområder som beskrevet her kan endres frem mot endelig ferdigstillelse av boligprosjektet.

   Garasje- og bodanlegget er planlagt fradelt som egen eiendom med eget gnr. og bnr. Garasje- og bodanlegget driftes av Bankkvartalet Velforening. Utkast vedtekter ligger i salgsoppgaven.

   Parkeringsplass i parkeringskjeller medfølger alle leilighetene utenom 3 stykk. 2-roms leilighetene i 3.etg i A-blokka og 2-roms leiligheten i B-blokka har ikke parkeringsplass.

   Utbygger vil legge opp en infrastruktur fra hovedtavle og ut til parkeringsplasser for leiligheter som muliggjør skalerbart tilkobling av ladeuttak. I tillegg tilrettelegges det for lading av elsykler.

   Selger vil beholde retten til fritt å disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser, her under ved utleie eller salg til andre enn leilighetskjøpere.

   Parkeringsplasser tildeles av utbygger. Parkeringsplass kan ikke avhendes separat, men kan kun overdras sammen med boligen.

   Det er etter offentlig krav tilrettelagt for handikapplasser i garasjeanlegget. Eventuelle kjøpere som får tildelt handikapplass uten dokumentert behov, må i henhold til vedtektene akseptere at styret pålegger de å bytte plass dersom det kommer beboere som kan dokumentere behov for handikapplass, og som eier en annen parkeringsplass

   Rettighetshavere til P-plasser må, på lik linje med andre rettighetshavere i garasjeanlegget, svare for sin forholdsmessige andel av forpliktelser/fellesutgifter, vedlikeholdsutgifter og utgifter til utbedringer. Endelig kostnader omkring p-kjeller kan bli endret i felleskostandene før overtakelse.
  • Priser
   Fra kr. 1 990 000,- til kr. 9 190 000,-

   Faste priser - ingen budrunde.

   Kr. 0,- i forskudd, altså full innbetaling først til overtakelse.
  • Faste løpende kostnader
   Da boligene er prosjekterte selveierleiligheter, har selger således ingen informasjon om boligens løpende kostnader.

   Fellesutgifter / felleskostnader er ikke endelig fastsatt pr. dags dato, men bygger på erfaringstall hos forretningsfører. Estimerte felleskostnader og budsjett ligger vedlagt i salgsoppgaven. De endelige felleskostnadene og budsjett, samt vedtekter fastsettes av beboerne i felleskap ved stiftelsesmøte.

   Fellesutgifter er estimert fra kr 1 514,- til kr 3 214,- pr. mnd.
   Se prisliste for estimert felleskostnad pr. leilighet.
   Felleskostnadene inkluderer bl.a.: Husforsikring, tv/internett, vedlikehold, div. driftsutgifter, vaktmestertjenester, forretningsførsel, renovasjon, strøm fellesareal, velforeningskontigent, m.m.

   Forslag til budsjett ligger vedlagt i salgsoppgaven, og er basert på erfaringstall til forretningsfører.

   Faste kostnader som kjøper i tillegg må påregne er bl.a.: kommunale avgifter, oppvarming, innboforsikring, strøm og evt. andre tjenester.
  • Velforening
   Leiligheten vil bli en del av sameiet. De som kjøper i blokk A vil bli et eget sameie, og blokk B et eget sameie. Eierforholdene reguleres iht. eierseksjonsloven. Utbygger stifter sameiet, og det vil være stiftelsesmøte i forkant av innflytting. Det er utarbeidet forslag til budsjett og vedtekter som skal besluttes på stiftelsesmøte. Disse ligger vedlagt i salgsoppgaven. Man må påberegne at disse er et estimat, og endringer kan forekomme.

   Beboerne vil i tillegg ha pliktig medlemskap i Bankkvartalets velforening, samt evt. realsameie som opprettes for garasjeanlegget om det blir skilt fra velforeningen.

   Det tas forbehold om at organiseringen av parkeringsanlegg og fellesområder som beskrevet her kan endres frem mot endelig ferdigstillelse av boligprosjektet. I så tilfelle plikter samtlige eierseksjonssameiere å fatte endringsvedtak i sine vedtekter i tråd med utbyggers forslag til endring.
  • Meglers vurdering
   Velkommen til Bankkvartalet - En unik sjanse til å sikre deg en helt ny og kvalitetsrik selveierleilighet midt i Melhus sentrum.

   Da har vi endelig gleden av å presentere Bankkvartalet på Melhus. En oppgradert næringspark/kvartal midt i Melhus sentrum, med særpreg og tydelig identitet. Melhus høyeste boligblokk står for tur. Leilighetene leveres nøkkelferdige med god standard.

   Første byggetrinn består av to bygg, på hhv. 8 etasjer og 4 etasjer. Tilsammen kommer det 30 leiligheter med ulike størrelser fra ca. 45 kvm til ca. 144 kvm. Her tilbys det leiligheter til alt fra førstegangskjøpere/nyetablerte til godt voksne. Her er det ment å skape et felleskap som gir et godt mangfold og helhet. Alle leilighetene vil få romslige private uteplasser på sin egen balkong, samt at sameiet vil disponere flotte fellesarealer hvor man kan nyte fritiden på best mulig måte.

   I næringsdelen vil store lokale bedrifter som Melhusbanken, Heimdal Eiendomsmegling og Melhus-Regnskap være aktører.

   Leilighetenes kvaliteter:
   Gjennomtenkte, og gode blandinger av leilighetstyper
   Romslige og private balkonger på alle leilighetene
   Muligheter for flere tilvalg, som gjør at du kan sette ditt eget preg på din leilighet
   Store vindusflater som gir godt med naturlig lysinnslipp
   Vannbåren gulvvarme for den ekstra gode komforten og et godt inneklima
   Heis direkte fra p-kjeller
   Umiddelbar nærhet til Melhus sentrum, med det meste av servicefunksjoner, fasiliteter og butikker
   Grønne friområder/parker, og fellesområder mellom og på sidene av blokkene
   Parkering i felles garasjeanlegg
   Det legges opp en infrastruktur som muliggjør tilkobling av ladeuttak i p-kjeller til el-bil
   Sportsboder
   Tilrettelegges for lading av el-sykler
   Muligheter for innglasset balkong på noen av seksjonene
   Stabile og rolige leietakere i næringsdelen
   Flotte turområder i kort avstand (Vassfjellet, Gaula, Folk-i-form løypa, m.m)
   Godt kollektivtilbud fra Melhus med både buss og tog

   Hvorfor velge nytt?
   Trygghet er alltid viktig - Nytt byr på lite risiko, mindre vedlikehold og 5 års nybygg-garanti
   Fastpris - Ingen budrunde
   Oppussing? Nei takk. Innred heller en helt ny leilighet etter dine behov
   Lave omkostninger
   Nytt og moderne - Pent og ikke minst etter dagens byggekrav
   Enklere hverdag, og mer tid til å bruke på egne interesser.

   Gå inn på nettsiden til Bankkvartalet for å se leilighetsvelger på bankkvartalet.no

   Ikke nøl - Ta kontakt NÅ om du har noen spørsmål, eller ønsker et møte med en av oss meglerne for å få svar på evt. spørsmål du måtte ha!
  • Prosjektbeskrivelse
   Byggetrinn 1, med 27 boligseksjoner i bygg A og 3 boligseksjoner i bygg B. I bygg A vil det være leiligheter fra 3-8 etasje, samt at det blir næringsdel i 1-2 etasje. I bygg B vil det være leiligheter i 4 etasje, samt næring i 1-3 etasje.

   Alle boligene vil være over 1 plan med en arealeffektiv planløsning, moderne arkitektonisk utrykk og funksjonelle løsninger.

   Alle boligseksjoner på Bankkvartalet vil være pliktig medlem i velforeningen

   Alle boligseksjoner har bod i kjeller, boder vil være tilleggsareal til boligen. Alle leilighetene, bortsett fra 3 seksjoner vil ha bruksrett til parkeringsplass i parkeringskjeller.
  • Beliggenhet
   I Bankkvartalet vil du bo midt i sentrum med alle fasiliteter i umiddelbar nærhet. Dette er en unik beliggenhet for deg som ønsker en sentral beliggenhet og samtidig vil de fleste balkonger være tilbaketrukket fra miljøgaten. Ca. 300 meter fra eiendommen finner du Melhustorget som tilbyr blant annet dagligvarebutikk, butikker, frisør, vinmonopol, restauranter og café. Melhus sentrum byr videre på flere restauranter, to bakeri, treningssentre, flere kafféer, legekontor, rådhuset, og div. andre tjenestetilbud. Coop Extra, Eurospar og Rema 1000 er nærmeste dagligvarebutikker.

   Leilighetene ligger i et sentralt boligområde og blir noe helt unikt og nytt på Melhus. Melhus gir deg det beste fra to verdener; En forstad til Trondheim i sterk vekst, og samtidig vil du få kort veg til både naturens skattekammer med flotte turområder og et mer urbant sentrumsliv. I tillegg er det kun en kort kjøretur på ca. 15 min. til Trondheim, nå som nye E6 er ferdig. Skulle du ønske å reise kollektivt byr Melhus på et godt tilbud med både buss og tog med by takster. Like utenfor døren har du bussholdeplass med gode bussforbindelser.

   Fra eiendommen er det gangavstand til Gimse barneskole, Gimse ungdomsskole og Melhus Videregående skole. I 2019 startet byggingen av nye Gimse barneskole som skal stå ferdig i 2022. Tilknyttet skolen skal det også bygges nytt idrettsanlegg.

   Melhus sentrum er i stadig utvikling og vekst og her vil man i framtiden få enda flere servicetilbud og rekreasjonsmuligheter.
  • Visning
   Vi har visninger etter avtale hver dag. Book din visning på ved å klikke på "Visningspåmelding".
  • Adkomst
   Bankkvartalet ligger ved Miljøgata, med adresse: Melhusvegen 439, midt i Melhus sentrum. Ny adresse vil bli tildelt når bygget er ferdig, som enten blir Melhusvegen eller Gimsevegen.
  • Byggemåte
   Prosjektet vil bli plassbygd og det er Consto Midt Norge AS som er valgt som entreprenør. Boligene blir oppført iht. bestemmelsene i plan og Bygningsloven og de teknisk forskrifter. Se leveransebeskrivelse fra utbygger i meglers salgsoppgave.
  • Innhold
   BRA fra 45 kvm - 144 kvm
   P-ROM fra 45 - 136 kvm
   Se de ulike leilighetenes planløsning i leilighetsvelger på hjemmesiden, og i salgstegninger vedlagt i salgsoppgaven. Leveransebeskrivelsen/romskjema gir informasjon om hva som medfølger.

   Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering, og baserer seg utelukkende på arkitektens beregninger. Da prosjektet ikke er oppført, har megler ikke hatt mulighet til å kontrollmåle areal. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer i salgsdokumentene, da beregningene er foretatt på grunnlag av arkitektens tegninger.

   Arealer er angitt hhv. som bruksareal (BRA), og som primærrom (P-rom).

   BRA er arealet innenfor boligens omsluttende vegger
   P-rom er BRA fratrukket innvendig bod og evt. innglasset balkong. På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger.

   Mindre avvik mot faktisk bygget må påregnes og gir ikke rett til prisavslag eller annen kompensasjon. Mindre justeringer vil forekomme i forbindelse med prosjektering.

   Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponering av areal internt. Det gjøres oppmerksom på slike endringer kan endre sameiebrøk og angitt total p-rom. Ved angivelse av areal er det foretatt avrunding til nærmeste hele tall.
  • Standard
   Se leveransebeskrivelsen vedlagt i meglers salgsoppgave.
  • Oppvarming
   Leilighetene vil få oppvarming gjennom vannbåren varme og elektrisitet. Se leveransebeskrivelse for mer detaljert informasjon.
  • Vei, vann og kloakk
   Offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.
  • Betalingsbetingelser
   Det kroner 0,- i forskudd-

   Kjøpesum og omkostninger skal være bekreftet innbetalt innen overtakelsesdato. Alle kontraktsinnbetalinger skal skje til: Heimdal Eiendomsmegling AS sin klientkonto nr. 4230.55.01500 i MelhusBanken. Det tas forbehold om eventuell endring av offentlige gebyrer og avgifter. Kjøper aksepterer at eventuelt økning i mva. og andre offentlige avgifter som måtte bli fastsatt etter inngåelse av denne kontrakt kan utlignes på kjøper med den forholdsmessige andel og kun for den del av leveransen som i slikt tilfelle får økte avgifter i henhold til entreprenørens oppstilling. Kjøper er innforstått med at tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler innen 21 dager etter selgers aksept iht. Bustadoppføringslova § 46 2. ledd.

   Disse opplysningene kan bli videre formidlet til utbyggers byggelånsbank. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan denne stilles som sikkerhet etter verditakst utført av Heimdal Eiendomsmegling AS. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbekreftelse iht. prosjektets standardkontrakt, er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.
  • Overtakelse
   Det er forventet byggestart så snart selgers forbehold for igangsetting er avklart. Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 31.12.2021

   Prosjektet er beregnet ferdigstilt 15 - 20 mnd. etter at selgers forbehold er frafalt. Dette gjelder uavhengig av om forbeholdene er innfridd eller ikke. Dersom det oppstår forsinkelse, skal dagmulkt beregnes etter 20 mnd. fra sletting av selgers forbehold.

   Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt. Endelig overtakelse vil bli varslet med 2 ukers skriftlig varsel. Overtakelse kan ikke finne sted før fullt oppgjør inkludert alle omkostninger og tilleggsavtaler bestilt via utbygger er innbetalt til megler. Det samme gjelder så fremt midlertidig brukstillatelse ikke foreligger. Vi gjør oppmerksom på at det ifølge plan- og bygningsloven § 21-10 ikke er tillatt å bebo boligen før slik midlertidig brukstillatelse er på plass. Overtakelse av boligen kan ikke nektes av kjøper selv om utomhus arealer og eventuelt ytre kledning m.m. ikke er ferdigstilt. Uferdig arbeid anmerkes i overtakelsesprotokollen på overtakelsesbefaringen. Alle boliger overtas i ryddig og rengjort stand (byggvask).
  • Selgers forbehold
   Selger tar følgende forbehold med tanke på igangsetting av prosjektet:
   - Tilstrekkelig salg (50 % av salgsverdien målt i kroner)
   - Igangsettingstillatelse gitt fra Plan og bygningsetaten i Melhus kommunen

   Disse forbeholdene skal være avklart senest innen 31.12.2021. Selger kan selv velge å igangsette bygging på et lavere forhåndssalg.
   Dersom selger ikke har slettet sine forbehold innen 31.12.2021, kan partene fri seg fra kontrakten uten at det kan rettes krav mot hverandre.

   Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud. Selger forbeholder seg retten til foreta tildeling av leiligheter.


   Det tas følgende forbehold med tanke på gjennomføring av prosjektet:
   - Det kan bli endringer som følge av prosjektering, videre bearbeiding og detaljering av prosjektet ved arkitekt, rådgivere og entreprenør.
   - Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som må finnes hensiktsmessig uten å forringe den generelle kvaliteten eller bruken. Kjøper aksepterer uten prisjusteringer at selger kan gjøre slike endringer. Det tas forbehold om plassering av sjakter, ned- og utforinger, tekniske skap, inspeksjonsluker, o.l. samt endringer som følge av offentlige krav
   - Selgeren forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhus arealer
   - Selger forbeholder seg retten til å endelig bestemme material- og fargevalg på bygningsfasader og innvendige og utvendige fellesarealer, og endringer kan forekomme underveis i prosjektering uten forhåndsvarsel. Samme gjelder evt. endringer i konstruksjon. Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet. Renovasjon, forstøtningsmurer, lekeplasser, belysning, fordelerskap, og sikrings og vannskap i leiligheter, trafoer, kummer og lignende vil bli plassert av selger slik det finnes mest hensiktsmessig.
   - Dersom det er avvik mellom tegninger, informasjon gitt i prospekt/internett eller annen annonsering jf. leveransebeskrivelse, har leveransebeskrivelsen forrang
   - 3D illustrasjonene over kan være fra annen leilighetstype, og kan ha elementer/standard som ikke er med i standardleveransen. Bilde er en 3D illustrasjon, og avvik må påberegnes fra virkeligheten.
   - Utomhus- og parkeringsanlegg kan ferdigstilles etter overtakelse av boligen basert på årstid og fremdriften av de ulike byggetrinnene. Øvrige utomhus arealer kan ferdigstilles på et senere tidspunkt ifht. videre planlegging av resterende byggetrinn.
   - Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende situasjon og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis.
   - Det gjøres spesielt oppmerksom på at utsiktsforhold vist fra enkelte illustrasjoner ikke har tatt høyde for utvikling/prosjektering av fremtidig planlagt bebyggelse.
   - Illustrasjoner av kjøkken og bad på tegningene er veiledende og angir utstrekning av kjøkkenet og badet. Kjøkken og bad leveres i henhold til tegning fra leverandør, som vil være klare før kontraktsignering. Salgstegning vil således kunne være mangelfull.
   - Nedsenkede himlinger vil forekomme i forbindelse med detaljprosjektering, primært over bad, kjøkken og entré. Det vil i tillegg forekomme nedkassinger som følge av detaljprosjekteringen.
   - Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget.
   - Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet.
   - Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig organisering av parkeringsanlegg.
   - Selger forbeholder seg retten til å overdra rettigheter og plikter til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.
   - Selger kan inngå bindende avtaler på vegne av sameiet for å forestå driften av sameiet første driftsåret. Det vil være mulig for sameiet etter at det er stiftet å tre ut av disse avtalene på normale vilkår.
   - Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste, uten varsel, på usolgte boliger og på usolgte parkeringsplasser. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Antallet parkeringsplasser er noe begrenset. Selger tar forbehold om at organiseringen av parkeringsanlegg og fellesarealer utomhus kan endres frem mot endelig ferdigstillelse av boligprosjektet. Usolgte parkeringsplasser disponeres av selger.
   - Det tas forbehold om at fradelingssøknad/sammenføyning blir godkjent av kommunen
  • Brukstillatelse/ferdigattest
   Utbygger plikter å fremlegge midlertidig brukstillatelse til kjøper og megler før overlevering av boligen.

   Det gjøres oppmerksom på at det ifølge plan- og bygningsloven vil være ulovlig å ta boligen i bruk dersom slik midlertidig brukstillatelse/ferdigattest ikke foreligger
  • Tinglyste heftelser/rettigheter
   1912/900092-1/65 Bestemmelse om gjerde 05.08.1912

   1920/900169-1/65 Erklæring/avtale 06.12.1920
   Rettighetshaver: Televerket
   Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter mv.

   1986/477-1/65 Erklæring/avtale 24.01.1986
   Vedr. utbygging av Kroakvartalet

   1990/3779-1/65 Rettighet 16.07.1990
   Rettighetshaver: THE VOICE MELHUS AS
   Org.nr: 944891374
   LEIE AV NÆRINGSLOKALE
   LEIE-TID: 10 ÅR
   ÅRLIG AVGIFT NOK 131,850
   LEIEN KAN REGULERES
   BESTEMMELSER OM FORLENGELSE

   1937/1377-1/65 Bestemmelse om vannledn. 01.11.1937
   NSBs betingelser vedtas

   1961/7-1/65 Elektriske kraftlinjer 02.01.1961
   Rettighetshaver: Melhus Elverk

   1961/990006-1/65 Elektriske kraftlinjer 01.12.1961
   Rettighetshaver: Melhus Elverk

   1974/1976-1/65 Bestemmelse om bebyggelse 21.05.1974
   Vegvesenets betingelser vedtatt

   Legalpant for inntil 1G for ubetalte utgifter. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp. Det vil bli tinglyst seksjoneringsbegjæring og registrering av ny grunn. Det finnes ingen servitutter og rettigheter som berører eiendommen i dag. Selger kan tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Det må påregnes at enkelte erklæringer kan bli tinglyst som pengeheftelser og at kjøpers bank kan få prioritet etter dette.
  • Reguleringsplan
   Eiendommen ligger i et område regulert av planID 2016001, "områdeplan for Melhus sentrum". Området avsatt til blant annet bolig. Kopi av reguleringsplan og reguleringskart ligger vedlagt. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse
  • Info kommunale avgifter
   Det vil tilkomme kommunale avgifter for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da byggene er prosjektert og ikke ferdigstilt.

   For nærmere opplysning om beregning av kommunale avgifter kan Melhus Kommune kontaktes.
  • Formuesverdi
   Kjøper må påregne at dette vil bli beregnet av Skatteetaten ved en senere anledning når prosjektet og hver enkelt leilighet er ferdigstilt.
  • Adgang til utleie
   Det er kun én bruksenhet i leiligheten. Se vedtekter angående utleie.

  • Meglers vederlag
   Oppdragsgiver betaler 2 % i meglerprovisjon, og kr. 20 000,- pr. solgte enhet.
   Oppdragsgiver har salgsgaranti og betaler ingenting dersom boligen ikke blir solgt.
  • Oppdragsansvarlig
   Kim Roger Laugsand avdelingsleder og eiendomsmegler 95 23 48 92
   Heimdal Eiendomsmegling AS 976232909 Rådhusveien 3 7224 Melhus
  • Generelle forutsetninger
   Avtalen anses inngått når kjøper har levert megler bindende kjøpstilbud, selger har akseptert dette, og aksept er meddelt kjøper. Salgsoppgaven med vedlegg utgjør sammen med akseptbrev og tegninger de samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle eiendommen.
  • Dokumentenes rangordning / lovvalg
   1. Bindende kjøpetilbud
   2. Salgsoppgave med vedlegg
   3. Tegninger, brosjyremateriell
   Illustrert perspektiv er ikke å anse som en del av kontraktsgrunnlaget da disse kan avvike fra leveransen. Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i bustadoppføringslova av 13.juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova bruker benevnelsene entreprenøren og forbrukeren, noe som tilsvarer selger og kjøper i kontraktdokumentet. Bustadoppføringslova sikrer kjøperen rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten jfr. bustadoppføringslova § 3.
   Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse dersom kjøper anses som profesjonell/
   investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfelles vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 03.juli 1992 nr.92. Selger kan likevel akseptere å selge etter bustadoppføringslova. Leveransebeskrivelsen beskriver den tekniske standard som inngår i leveransen. Leveransen utføres i henhold til gjeldende forskrifter og standarder. Dersom det ikke er henvist til noe annet gjelder følgende:
   - Offentlige lover, forskrifter og standarder med hensyn til krav, utførelse og materialbruk.
   -Ellers gjelder den til enhver tid gjeldende byggeforskrift for prosjektet.
   Bustadoppføringslova og avhendingsloven finner man på www.lovdata.no. Ta kontakt med ansvarlig megler om lovteksten ønskes oversendt.
  • Videresalg av kontrakt
   Såfremt kjøper er forbruker og skulle ønske å omsette kjøpekontrakten aksepteres dette av selger under forutsetning av at selger får en tilfredsstillende dokumentasjon på at ny kjøper trer inn i kontrakten med de samme rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige
   kjøperen. Den nye kjøperen overtar de inngåtte tilleggsavtaler inngått av den første kjøperen. Ny kjøper må fremlegge finansieringsbevis godkjent av selger iht. prosjektets salgsoppgave. Opprinnelig kjøper vil etter dette være fri fra sitt kontraktsforhold med selger.
   Opprinnelig kjøpers eventuelle merverdi i forbindelse med omsetning av kjøpekontrakten utbetales først når hjemmelen er tinglyst på den nye kjøperen. Selger kan kreve et administrasjonsgebyr fra opprinnelig kjøper ved slik omsetning av kjøpekontrakt til ny kjøper. Et evt. administrasjonsgebyr vil fremgå av kjøpekontrakt. Ved videresalg av kontrakt vil evt. kostnader til eiendomsmegler komme i tillegg. For at skjøtet skal utstedes og tinglyses på ny kjøper, må ovennevnte forhold vedrørende kjøpekontrakten være i orden. Hvis disse forholdene ikke er bragt i orden innen overtagelsen, må opprinnelig kjøper oppfylle kontraktsforpliktelsene.
  • Sikkerhetsstillelse/garantier
   Kjøper skal stille finansieringsbevis godkjent av selger som sikkerhet for kjøpesum og omkostninger.

   I henhold til bustadoppføringslovas § 12 stiller selger sikkerhet for kontraktsforpliktelsene. Sikkerheten er gjeldene i byggeperioden og frem til 5 år etter overtagelse av boligen. Garantien skal utgjøre 3 % av vederlaget frem til overtagelsen og 5 % av vederlaget etter overtagelsen. Garanti etter bustadoppføringslova § 12 stilles av selger så snart bindende avtale er inngått. Er det tatt forbehold om åpning av byggelån, salg av et bestemt antall boliger eller igangsettingstillatelse, er det tilstrekkelig at garantien stilles først når forbeholdene er falt bort. Garanti skal uansett stilles før oppstart av byggearbeider.

   Dersom det ikke foreligger ferdigattest på overtakelsestidspunktet skal selger stille bankgaranti i form av selvskyldnergaranti som sikkerhet for gjenstående arbeid iht. midlertidig brukstillatelse.
  • Endringer
   Kjøper har mulighet til å gjøre endringer i henhold til prosjektets endringsrutiner. Kjøper kan ikke påregne å gjøre endringer for mer enn 15 % av kjøpesummen. Det vil bli satt opp frister og eventuell priskonsekvens for slike endringsbestillinger.

   Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Dersom baderom leveres som prefabrikkerte baderom, veil det være begrenset med tilvalgsmuligheter.

   Selger eller entreprenør har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

   Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

   Oppgjør for evt. tilvalg og endringer skal skje direkte mellom kjøper og utbygger/leverandør, og betales til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjør.
  • Oppgjør
   Utbetaling av oppgjør til selger forutsetter at megler har mottatt signert overtagelsesprotokoll, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, fullt oppgjør er innbetalt, og at hjemmel er overført kjøper. Utbetaling av oppgjør til selger kan imidlertid foretas før hjemmel er overført kjøper under forutsetning av at selger stiller garanti iht. bustadoppføringslovas § 47. Kjøpers innbetaling blir i så fall å betrakte som et forskudd.
  • Mangler og tilbakehold
   Evt. mangler ved overtakelsen skal anmerkes i overtakelsesprotokollen. Kjøper kan kreve tilbakehold av innbetalt beløp frem til hjemmel er overført kjøper. Tilbakeholdet skal stå i forhold til påberopt mangel. Dersom det holdes tilbake et uforholdsmessig beløp kan kjøper komme i betalingsmislighold overfor selger. Kjøper og selger kan også gjøre avtale om deponering av en del av kjøpesummen til en eller flere spesifikke mangler er bragt i orden.
  • Økonomisk rådgivning
   Heimdal Eiendomsmegling AS kan gjennom Melhusbanken tilby økonomisk rådgivning.
  • Diverse opplysninger
   Prosjektet er på et tidlig stadium og kjøper må akseptere et mindre vesentlig avvik i arealer for boligen. Dette gjelder også byggets plassering hva gjelder koordinat og høyde, samt at det kan bli foretatt endringer som følge av pålegg i forbindelse med byggetillatelsen, optimalisering av sjakter, kanaler og fellesanlegg, etc.

   Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å nøye gjennomgå leveransebeskrivelse, tegninger og prospekt før kjøpstilbud inngis.

   Det tas forbehold om feil eller endringer i prislisten. Utbygger forholder seg retten til å tildele parkeringsplasser og boder. Arbeidene utføres etter plan- og bygningslov og slike tekniske forskrifter og normale toleransekrav etter norsk standard.

   Boligene leveres i byggrengjort stand. Kjøper må påregne utvask etter egen innflytning.

   I nye bygg vil det normalt oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard.

   Ved all besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering.

   Alle leilighetene blir tildelt unik nummering ved ferdigstillelse.

   Dersom kjøper unnlater å møte til befaringen og overtakelse uten gyldig grunn, kan selger avholde denne alene. Unnlatelse av å møte gir ikke kjøper rett til å nekte overtakelse.

   Kjøper kan ikke kreve prisavslag/erstatning dersom det fremkommer avvik i forhold til forannevnte men dog slik at ovennevnte ikke forringer boligens verdi.

   Ved all besøk på byggeplass før overtakelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overlevering.

   Beboere kan ved sin inngangsdør til leiligheten møblere med et kafebord og to stoler. Men dog skal det til enhver tid hensynta rømningsvei.

   Budsjett er gjennomgått med forretningsfører og basert på erfaringstall og innhentet tilbud fra ulike levrandører på tjenestene. Rettigheter og forpliktelser iht. til vedtekter, sees i utkast vedtekter vedlagt i salgsoppgaven.
  • Tinglysing av skjøte
   Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier når handelen er sluttet. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, skal det tas forbehold om dette i budskjema.
  • Kjøper er utenlandsk statsborger
   Dersom kjøper er utenlandsk statsborger kreves det at vedkommende har D-nummer til erstatning for norsk personnummer. Søknad om D-nummer sendes til Kartverket samtidig med innsending av skjøtet for tinglysing. Kartverket oppbevarer skjøtet inntil kjøper har fått D-nummer av skatteetaten. Skjøtet vil bli tinglyst så snart Kartverket har mottatt kjøpers D-nummer fra Skatteetaten.
   Søknad om D-nummer i forbindelse med tinglysing av skjøte kan medføre at oppgjør og utbetaling til selger blir forsinket. Kjøper må i disse tilfellene ta forbehold i bud om at D-nummer blir gitt, samt at dette kan medføre forsinket utbetaling til selger.
   Kontakt megler for informasjon før budgivning.
  • Hvitvasking av penger
   I henhold til lov om hvitvasking er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer at mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Ta gjerne kontakt med oss i Heimdal Eiendomsmegling AS hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.
  • Salgsoppgave - Bankkvartalet
   PDF
   Last ned
Velkommen til Bankkvartalet - Et nytt og spennende leilighetsprosjekt i Melhus sentrum.
Velkommen til Bankkvartalet - Et nytt og spennende leilighetsprosjekt i Melhus sentrum.
Velkommen til Bankkvartalet - Et nytt og spennende leilighetsprosjekt i Melhus sentrum.
Området

Bankkvartalet Åpne veibeskrivelse
Enheter
Antall
 • Gi bud på enhet
 • Velkommen til Bankkvartalet - Et nytt og spennende leilighetsprosjekt i Melhus sentrum.
  Velkommen til Bankkvartalet - Et nytt og spennende leilighetsprosjekt i Melhus sentrum.
 • I toppetasjen; 8.etg, har vi to meget innholdsrike og store leiligheter med enorme takterrasser (illustrasjonsbilde)
  I toppetasjen; 8.etg, har vi to meget innholdsrike og store leiligheter med enorme takterrasser (illustrasjonsbilde)
 • Planskisse toppetasjen sørsiden A8-01 (Uteområde mot sør, øst og vest) - 4-romsleiligheten er på ca. 134 kvm BRA
  Planskisse toppetasjen sørsiden A8-01 (Uteområde mot sør, øst og vest) - 4-romsleiligheten er på ca. 134 kvm BRA
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype 2 (A8-02) i toppetasjen - 4-romsleiligheten er på ca. 144 kvm BRA
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype 2 (A8-02) i toppetasjen - 4-romsleiligheten er på ca. 144 kvm BRA
 • Planskisse toppetasjen nordsiden A8-02 (Uteområde mot nord, øst og vest)
  Planskisse toppetasjen nordsiden A8-02 (Uteområde mot nord, øst og vest)
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A01 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A01 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
 • Planskisse leilighetstype A01 - 3(4)-romsleiligheten er på ca. 101 kvm BRA
  Planskisse leilighetstype A01 - 3(4)-romsleiligheten er på ca. 101 kvm BRA
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A02 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A02 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
 • Planskisse A02 - 3(4)-romsleiligheten er på ca. 72 kvm BRA
  Planskisse A02 - 3(4)-romsleiligheten er på ca. 72 kvm BRA
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A03 og A04 i høyblokka - Det finnes totalt 10 leiligheter av denne typen
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A03 og A04 i høyblokka - Det finnes totalt 10 leiligheter av denne typen
 • Planskisse A03/A04 - 2-romsleiligheten er på ca. 45 kvm BRA
  Planskisse A03/A04 - 2-romsleiligheten er på ca. 45 kvm BRA
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A05 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A05 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A05 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A05 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
 • Planskisse A05 - 3-romsleiligheten er på ca. 72 kvm BRA
  Planskisse A05 - 3-romsleiligheten er på ca. 72 kvm BRA
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B01 i lavblokka på 4 etasjer - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B01 i lavblokka på 4 etasjer - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
 • Planskisse B01 - 2-romsleiligheten er på ca. 46 kvm BRA
  Planskisse B01 - 2-romsleiligheten er på ca. 46 kvm BRA
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B02 i lavblokka - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B02 i lavblokka - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
 • Planskisse B4-02 - 3-romsleiligheten er på ca. 66 kvm BRA
  Planskisse B4-02 - 3-romsleiligheten er på ca. 66 kvm BRA
 • Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B4-03 i lavblokka - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
  Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B4-03 i lavblokka - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
 • Planskisse B4-03 - 4-romsleiligheten er på ca. 113 kvm BRA
  Planskisse B4-03 - 4-romsleiligheten er på ca. 113 kvm BRA
 • Illustrasjonsbilde fra bad i leilighet B4-03
  Illustrasjonsbilde fra bad i leilighet B4-03
 • Illustrasjonsbilde fra takterrassen på hele 99 kvm til leilighet B4-03
  Illustrasjonsbilde fra takterrassen på hele 99 kvm til leilighet B4-03
 • Leiligheten plassbygges med Consto som hovedentreprenør. Velkommen til Bankkvartalet, og dette nyskapende leilighetsprosjektet i Melhus sentrum.
  Leiligheten plassbygges med Consto som hovedentreprenør. Velkommen til Bankkvartalet, og dette nyskapende leilighetsprosjektet i Melhus sentrum.
Endret: 27.03.2023 09:22
Velkommen til Bankkvartalet - Et nytt og spennende leilighetsprosjekt i Melhus sentrum.
I toppetasjen; 8.etg, har vi to meget innholdsrike og store leiligheter med enorme takterrasser (illustrasjonsbilde)
Planskisse toppetasjen sørsiden A8-01 (Uteområde mot sør, øst og vest) - 4-romsleiligheten er på ca. 134 kvm BRA
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype 2 (A8-02) i toppetasjen - 4-romsleiligheten er på ca. 144 kvm BRA
Planskisse toppetasjen nordsiden A8-02 (Uteområde mot nord, øst og vest)
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A01 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
Planskisse leilighetstype A01 - 3(4)-romsleiligheten er på ca. 101 kvm BRA
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A02 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
Planskisse A02 - 3(4)-romsleiligheten er på ca. 72 kvm BRA
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A03 og A04 i høyblokka - Det finnes totalt 10 leiligheter av denne typen
Planskisse A03/A04 - 2-romsleiligheten er på ca. 45 kvm BRA
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A05 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype A05 i høyblokka - Det finnes totalt 5 leiligheter av denne typen
Planskisse A05 - 3-romsleiligheten er på ca. 72 kvm BRA
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B01 i lavblokka på 4 etasjer - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
Planskisse B01 - 2-romsleiligheten er på ca. 46 kvm BRA
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B02 i lavblokka - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
Planskisse B4-02 - 3-romsleiligheten er på ca. 66 kvm BRA
Illustrasjonsbilde fra leilighetstype B4-03 i lavblokka - Det finnes kun 1 leilighet av denne typen
Planskisse B4-03 - 4-romsleiligheten er på ca. 113 kvm BRA
Illustrasjonsbilde fra bad i leilighet B4-03
Illustrasjonsbilde fra takterrassen på hele 99 kvm til leilighet B4-03
Leiligheten plassbygges med Consto som hovedentreprenør. Velkommen til Bankkvartalet, og dette nyskapende leilighetsprosjektet i Melhus sentrum.