Utleie skal være bekymringsfritt!

Utleie av bolig er en fin måte for mange for å få inn litt ekstra inntekt samtidig som man dekker et skrikende behov etter boplass i samfunnet.

Det kan imidlertid være arbeidskrevende og vanskelig å forholde seg til alt som utleie av bolig innebærer. Fra annonsering til avtaleinngåelse.

Det er her vi kommer inn.

Vi vet hva som kreves for å få et godt og enkelt utleieforhold.

Alt av papirarbeid og praktisk organisering tar vi oss av. Så kan du heller fokusere på det som er viktig for deg.

1: Klargjøring av alle papirer som skal foreligge etter lov

2: Annonsering og visning av leiligheten

3: Vurdering og utvelgelse av leietager. Inkludert kredittsjekk og referansesjekk

4: Kontraktinngåelse mellom utleier og leietager

5: Sørger for at nødvendig sikkerhet er på plass. Depositumskonto eller leiegaranti

6: Overtakelse av boligen. Vi er med på både innflytting og utflytting

7: Punktlig og sikker overføring av månedlig leie. Vi sørger for husleie på konto selv om leietager ikke betaler. Vi legger ut for husleie i inntil 2 måneder

8: Om uhellet er ute, sørger vi for inndrivelse av utestående husleie og i verste fall utkastelse av leietager

9: Vi står for den daglige kontakten med leietager

Kontakt oss om utleie