Bekymringsfri utleie

Utleie av bolig er en fin måte for mange for å få inn litt ekstra inntekt samtidig som man dekker et skrikende behov etter boplass i samfunnet.

Det kan imidlertid være arbeidskrevende og vanskelig å forholde seg til alt som utleie av bolig innebærer. Fra annonsering til avtaleinngåelse.

Det er her vi kommer inn.

Vi vet hva som kreves for å få et godt og enkelt utleieforhold.

Alt av papirarbeid og praktisk organisering tar vi oss av. Så kan du heller fokusere på det som er viktig for deg.

  1. Klargjøring av alle papirer som skal foreligge etter lov
  2. Annonsering og visning av leiligheten
  3. Vurdering og utvelgelse av leietager. Inkludert kredittsjekk og referansesjekk
  4. Kontraktinngåelse mellom utleier og leietager
  5. Sørger for at nødvendig sikkerhet er på plass. Depositumskonto eller leiegaranti
  6. Overtakelse av boligen. Vi er med på både innflytting og utflytting
  7. Punktlig og sikker overføring av månedlig leie. Vi sørger for husleie på konto selv om leietager ikke betaler. Vi legger ut for husleie i inntil 2 måneder
  8. Om uhellet er ute, sørger vi for inndrivelse av utestående husleie og i verste fall utkastelse av leietager
  9. Vi står for den daglige kontakten med leietager

Kontakt oss om utleie