Innholdsproduksjon

Tekst, bilder, 3D-media, video og grafisk media.

Vi jobber både in-house og gjennom våre samarbeidspartnere for å levere innhold av høy kvalitet som synliggjør og presenterer ditt boligprosjekt til boligkjøpere. Vår erfaring med markedsføring av boligprosjekter gir oss innsikten til å selge ditt boligprosjekt på den meste effektive måten gjennom tekst, bilder og video.

Tekstproduksjon

Med tekst kan du få frem visjonen og verdiene som det er vanskelig å kommunisere gjennom bilde og video, og den lar deg bygge en boligdrøm i hjertet til boligkjøperen. Men hvis teksten er uinspirert, kjedelig og uprofesjonell, gir den et dårlig inntrykk som påvirker synet på resten av boligprosjektet. Det er også kilden til den mest håndfaste informasjonen om boligprosjektet, og selv om bilder og videoer fanger interessen, er det ofte teksten som er salgsutløsende. Vi produserer salgsfremmende tekst som treffer prosjektets målgrupper i hodet og i hjertet.

3D-bilder

Det mest salgsfremmende på starten av et boligprosjekt er å visualisere boligprosjektet, og 3D-bilder er uvurderlige i denne sammenhengen. De gir boligkjøpere muligheten til å se hvordan bygget og boligen kommer til å se ut, og å drømme om hvordan det blir å bo i sitt nye hjem. 3D-bildene lar deg vise boligprosjektet i forskjellige vær- og lysforhold, hvordan det integreres i nærområdet, og lar deg selge boligdrømmen før første spadetak er tatt på tomten. Vi leverer 3D-bilder av høy kvalitet som lar oss synliggjøre ditt boligprosjekt.

Videoinnhold

Videoinnhold blir et stadig mer vanlig annonseringsmedium for å gi boligkjøpere det best mulige representasjonen av hvordan boligprosjektet blir når det blir ferdigstilt, og for større synlighet og flere inntrykk, spesielt gjennom annonsering på sosiale medier. Bevegelse fanger oppmerksomheten mer effektivt, og lar deg kommunisere et lengre budskap uten at seeren trenger å gjøre noe aktivt. Stå ut i mengden og få de ekstra sekundene som kan være avgjørende for et salg, med alt fra animerte annonser til fullverdige reklamefilmer, produsert in-house og gjennom våre samarbeidspartnere.