Verdivurdering?

Ønsker du gratis verdivurdering eller et uforpliktende salgstilbud? Fyll ut skjemaet under og en av våre meglere vil straks kontakte deg.

Ønsker du å slå av en prat med oss?

Finn nærmeste kontor

Korona - slik tar vi samfunnsansvar

Heimdal Eiendomsmegling ønsker å ta sin del av samfunnsansvaret, og bidra til å til å redusere risikoen for spredning av koronaviruset. Våre kontorer er derfor åpne kun etter forhåndsavtale.

Vi vurderer løpende hvor lenge dette tiltaket varer, og håper på forståelse i denne spesielle situasjonen.

Kontaktinformasjon til våre meglere finner du her

Informasjon om våre visninger
Eiendomsmeglerbransjen ønsker trygge visninger med så lav smitterisiko for korona som mulig. Vi møter deg derfor med et smil fremfor å håndhilse, og har innført tiltak som sikrer at visningene vil bli gjennomført på en så trygg måte som mulig. Ta alltid kontakt med megler før visning, slik at du får et gitt oppmøtetidspunkt for visningen. Da hindrer vi ansamling av mennesker og reduserer sammen smittefaren. Hvis du ikke har avtalt tidspunkt med megler så kan du risikere å måtte stå utenfor til alle interessenter som har booket tid har fått sett på boligen. Vi ønsker at vi sammen får en trygg og god opplevelse på visning.

Huskeliste for visninger

- Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.

- Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet.

- Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.

- Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning.

- Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.

- Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør.

- Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.

- Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering.

- Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen.

- Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.

- Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.Har du noen spørmål til oss, ta kontakt!
Med vennlig og håpefull hilsen fra alle oss i Heimdal Eiendomsmegling

Publisert 13.03.2020

Tilbake til oversikten

Ønsker du gratis verdivurdering eller et uforpliktende salgstilbud? Fyll ut skjemaet under og en av våre meglere vil straks kontakte deg.